OBLIGATIILE PACIENTULUI

care beneficiază de servicii în cadrul
SC AMA MED EXPERT CENTER SRL

 • Să respecte regulile ce se aplică în clinică.
 • Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în clinică.
 • Să respecte circuitele funcţionale afișate din clinică şi să nu circule în zonele interzise accesului pacienţilor în vederea protecției proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe.
 • Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării.
 • Să nu părăsească clinica fără aprobare pentru probleme extramedicale, în perioada internării.
 • Să nu fumeze în incintă. – Această prevedere trebuie respectată de către personalul încadrat în unitatea sanitară, de către pacienţi, aparţinători precum şi orice altă persoană care se afla în clinică.
 • Să respecte personalul medical și nemedical al clinicii.
 • Să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi.
 • Să nu deterioreze mobilierul şi bunurile din dotarea clinicii, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate.
 • Să respecte regulile privind utilizarea de aparatură audio-vizuală în clinică.
 • Pacientul/ aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele / acordurile informate aplicate/ utilizate în clinică. În cazul în care pacientul / aparţinătorul nu înţelege conţinutul acestor formulare, vor solicita explicaţii din partea medicului curant. Pacientul/ aparţinătorul este obligat să confirme prin semnătură acordul sau dezacordul privind conţinutul formularului de consimţământ.
 • Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
 • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau în cazul în care beneficiază de un serviciu medical care nu este contractat de către clinică cu CAS Buzău.