ACCES MASS-MEDIA

Accesul reprezentanţilor mass-mediei în cadrul AMAMED EXPERT CENTER se desfășoară în doua situații:
 • la solicitarea administratorului pentru promovarea activităților din unitate;
 • la solicitarea reprezentanților mass-media pentru obținerea anumitor informații.
Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul administratorului unității sanitare.
Reprezentanţii mass-media pot filma numai în spaţiile pentru care administratorul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii, cu acordul acestora. Administratorul desemnează un purtător de cuvânt, care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-media, pe toata durata prezenţei acestora în incinta AMAMED EXPERT CENTER.
AMAMED EXPERT CENTER are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unitatii;
 • structura organizatorică, programul de funcţionare;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea AMAMED EXPERT CENTER şi ale responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale unității, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • informații referitoare la tarife.
 Solicitarea administratorului către trustul mass media
Administratorul face invitația către trustul media telefonic și stabilește împreună cu reprezentantul acestuia data și ora întâlnirii.
Solicitarea reprezentanților mass-media către Administrator
Reprezentantul trustului mass-media contactează telefonic administratorul și dacă primește acceptul verbal, solicită prin e-mail accesul în incinta AMAMED EXPERT CENTER.
Accesul mass-media
Personalul de la Recepție:
 • solicită cartea de identitate a reprezentantului mass-media, ordinul de serviciu/ legitimația de servicii;
 • notează în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestuia prezenta procedură, pe bază de semnătură ”Am luat la cunoștință” în ”Registrul vizitatori”;
 • anunță Purtătorul de Cuvânt Mass-Media desemnat, de prezența reprezentanților mass-media și nu permite intrarea acestora în cadrul AMAMED EXPERT CENTER până când nu vor fi însoțiți de către purtătorul de cuvânt;
 • invită reprezentanții mass-media să se echipeze corespunzător (halat/ botoșei de unică folosință etc.).
Purtătorul de cuvânt
 • acordarea interviurilor se face numai de către purtatorul de cuvânt care este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele unității cu respectarea drepturile pacienților;
 • declarațiile referitoare la o persoană se fac respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • nu se fac dezvăluiri referitoare la identitatea unei persoane, victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală, cu excepția cazului în care persoana a dat acord scris;
 • nu se fac referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acesteia;
 • pune la dispoziția reprezentanților mass – media informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, numai cu acordul persoanei, sau în cazul unei persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau aparținătorilor.
Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:
 • când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat etc.) cu acordul acestora;
 • când însoțesc organe de anchetă, numai după contactatarea managerului și/ sau a purtatorului de cuvânt şi însoţiți de manager sau purtătorul de cuvânt;
 • accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea administratorului unității medicale.
Reprezentanții mass-media vor avea următoarele obligații:
 • Acordarea interviurilor de către pacienți se face în prezența purtătorului de cuvânt din cadrul AMAMED EXPERT CENTER, care va permite acest lucru numai după ce pacientul își dă acordul în scris cu privire la intervievarea/ fotografierea/ filmarea sa prin completarea formularului.
 • Acordurile în scris cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/ video sau fotografie, se face prin completarea formularului ”Acord pacient privind filmarea/ fotografierea”.
 • Pe tot parcursul din interiorul AMAMED EXPERT CENTER vor fi însoțiți de administrator sau purtătorul de cuvânt.
 • Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând că sunt persoane angajate ale unității sanitare.
 • Reprezentanții mass-media care obțin și utilizează informații din cadrul AMAMED EXPERT CENTER folosind mijloace de înregistrare audio-video ascunse, se fac răspunzători pentru aceste fapte și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul AMAMED EXPERT CENTER, cu alte ocazii, pe termen nelimitat.
 • Reprezentanţii mass-media pot filma în unitatea sanitară numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea personalului sau a pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai cu acordul acestora, în condiţiile legii cu respectarea intimității, demnității, integrităţii și confidențialității și numai cu acordul scris al acestora.